За нас


Историята на Orbico Supply

Нашата мисия, визия и стратегически цели


Image

Всяка верига за доставки е уникална и пълна с неизползван потенциал.

Решенията за управление на веригата за доставки, които създаваме за вас, са съобразени с предизвикателствата и сложността на вашия бизнес. Използваме широк спектър от възможности, включително опит в електронната търговия, обратната логистика и производствената поддръжка, за да посрещнем всяка логистична нужда - от складиране до дистрибуция.

В крайна сметка нашата визия е ясна: искаме да бъдем доставчик на  дигитално и оперативно синхронизирани решения за веригата на доставки в цяла Европа. 

За да увеличите максимално стойността на веригата си за доставки, се нуждаете от надежден логистичен партньор, чиято отлична поддръжка е на разположение навсякъде, където имате нужда от нея - независимо дали в локален обхват или на другия край на света.

Затова нашата мисия гласи: Ние съчетаваме правилните хора, процеси и технологии, за да осигурим ефективна, надеждна и качествена верига за доставки, която създава стратегическо и конкурентно предимство за нашите клиенти.

Тази амбиция се изяснява с дефинираните три стълба, определящи развитието: 
Отлични резултати от прилагането на решенията за веригата на доставки
Значителен ръст на обема на реализираните 3PL услуги
Повишаване на нивото на дигитализация и автоматизация в цялата ни мрежа на веригата за доставки.

Имате нужда от помощ? Свържете се с нас!


Градим бизнеса си благодарение на успешно развитата мрежа от дългогодишни партньори и сме гъвкави и отворени за предложения и сътрудничество, затове не се колебайте да се свържете с нас.

Повече информация