РЕШЕНИЯ


Предоставяне на решения за всички бизнеси

Нашите персонализирани услуги за доставка


Благодарение на нашия опит и доказаните в практиката възможности, ние предлагаме интегрирани решения за опростяване на логистичните операции, за да намалим разходите и риска за нашите клиенти. Ние използваме нашия глобален автопарк, способностите ни за управление на проекти и партньорствата ни с трети страни и управляваме всички интерфейси на проекта, за да се превърнем в единствена точка за контакт за нашите клиенти. Благодарение на гъвкавостта на нашата мрежа и техническия ни опит можем да предоставяме решения, които отговарят на нуждите на сложни проекти.

Какъвто и да е вашият бизнес, Orbico Supply вярва, че времето, уменията и знанията ви трябва да бъдат съсредоточени върху това, което правите най-добре - без да се разсейвате с трудностите, съпровождащи веригата за доставки.

За да постигнете оптимални резултати, Orbico Supply предлага цялостен набор от надеждни решения и услуги, които ще увеличат максимално ползите от аутсорсинга на някои или всички ваши логистични операции.

Повече информация


Предоставяме пълно складово обслужване в областта на приемането, съхранението, необходимите манипулации и дистрибуцията на стоки.

Нашите стратегически разположени дистрибуторски центрове предлагат съхранение при температура и влажност, съответстващи на вашите изисквания.

Пълният оперативен контрол се осигурява посредством правилно подбрани и конфигурирани ИТ системи, а високото качество на обслужване на вашите поръчки се поддържа чрез системи за автоматизация на складовите операции и интелигентни ИТ алгоритми.

Нашият co-packing екип предлага редица услуги за подготовка на стоки в зависимост от нуждите на бизнеса.

Тези услуги включват проектиране и производство на нови опаковки, преопаковане, създаване на промоционални комплекти, нанасяне на промени в етикетите и други допълнителни услуги.

Осигуряваме транспорт на стоки до нашите дистрибуторски центрове, както и услуги за доставка на стоките до получателите.

Разполагаме с широка собствена транспортна мрежа, която обхваща автопарк от няколкостотин превозни средства за доставка, и си сътрудничим с външни доставчици на транспортни услуги за пълно натоварване на камиони и групажни превози, включително куриерски транспорт.

В зависимост от нуждите ви предлагаме възможност за доставка на следващия ден и много конкурентни транспортни условия в Европа. Разполагаме с мрежа от дистрибуторски центрове и крос-док складове в Европа, които оптимизират времето и разходите за транспорт.

Имаме богат опит в изготвянето на логистични решения за нашите клиенти в областта на дистрибуцията и договорната логистика.

Използвайки тези знания, нашите специалисти ще ви помогнат да планирате логистичната си мрежа, така че да отговаря на нуждите на вашия бизнес.

Ние разбираме отлично нуждите на логистиката в сферата на електронната търговия, като предлагаме ефективни системи за събиране и сортиране на стоки, както и индивидуален подход в областта на опаковането.

Нашите системи за автоматизация на складовите процеси осигуряват удължено работно време за приемане на поръчки, което позволява на нашите клиенти да предлагат конкурентни часове за подаване на поръчки от крайните клиенти.

Разнообразните форми на доставка, предлагани в целия регион, включително доставки чрез куриер, доставки до машини за пратки, пунктове за получаване, както и използването на нашия собствен транспортен парк, допълват тази картина и осигуряват значително конкурентно предимство на нашите клиенти в областта на електронната търговия.

В сътрудничество с нашия кол-център и финансово-счетоводните ни отдели ние осигуряваме пълно съдействие в процеса на дистрибуция на стоки по различни канали, включително традиционна и модерна търговия, електронна търговия, B2B и B2C, като споделяме най-добрите практики в тази област, разработени през годините на натрупване на опит.

За да се използват напълно възможностите на съвременната логистика,  трябва да се осигури поддръжка от ИТ системи.

Нашите ИТ системи с разширен обхват от класове WMS, TMS, WCS и OMS подпомагат процесите на складиране и транспортиране на различните етапи на вашите поръчки.

Осигуряваме ефективна интеграция на нашите системи със системите на клиентите с цел гарантиране на непрекъснат поток от данни, необходим за правилното изпълнение на услугата, а нашият екип от ИТ специалисти предоставя съвети за структуриране на най-добрите решения в тази сфера.

Обратната логистика е неразделна част от нашите услуги и е специален компонент в редица проекти, които ние обслужваме.

Всички елементи - от инициирането на връщането от страна на клиента, до ефективното връщане и уреждане на въпроса, изграждат финалното "преживяване на клиента".

Нашите трансгранични решения в тази сфера определят  финалната удовлетвореност на клиента и неговото решение за извършване на последващи повтарящи се покупки.